Zásady ochrany osobních údajů

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli využít našich služeb o starání se o květiny. Chtěli bychom Vás informovat, že v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), chráníme Vaše osobní údaje, které nám sdělujete.

Správce Vašich osobních údajů je naše společnost. Naše kontaktní údaje jsou:

Českomoravská 142/18
190 00 Praha 9 – Vysočany190 00 Praha 9 – Vysočany Česká republika
info@flowerservice.cz +420 606 033 434

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely poskytování našich služeb ohledně péče o květiny a pro účely našeho oprávněného zájmu. Tyto údaje mohou zahrnovat:

  • Vaše jméno
  • Vaši adresu
  • Vaše telefonní číslo
  • Vaši e-mailovou adresu
  • Informace o květinách a zahradních potřebách, které si u nás objednáváte

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, kterou je nutné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo dokud nám nedáte instrukce o jejich smazání.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu, omezení zpracování, odvolání souhlasu a právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo pokud je to vyžadováno zákonem.

Tato politika ochrany osobních údajů se může změnit a aktualizovat v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. Prosím, pravidelně navštěvujte naše webové stránky pro nejnovější verzi.

S pozdravem,

Flower Service